По делу

«Росток» - унікальний простір для розвитку дитини

Серед експериментальних шкільних програм - це найцікавіша і нестандартна технологія!

Батьки майбутніх першокласників часто запитують у друзів та знайомих: до якої школи краще віддати дитину, де кращі вчителі? І їх можна зрозуміти.

Кожному хочеться, щоб дитина з перших років навчання потрапила, як то кажуть, до надійних рук: не втратила бажання навчатися, пізнавати щось нове, навчилася розкривати в собі здібності до того чи іншого предмету.

Адже 7-12 років - це період, коли дитина поглинає все, як губка. Вона - ніби ґрунт, де проростає насіння знань, яке при належному догляді дасть паросток, а з часом цей паросток перетвориться на рослину, що приносить плід.

Та головне, що кожна дитина - це індивідуальна особистість, і до кожного потрібно знайти свій підхід. І тут важлива не тільки роль педагога, а й правильно підібрана навчальна програма, яка допоможе легко засвоювати і закріплювати знання.

Але, на жаль, частіше за все в школах дітей ставлять на одну планку, подаючи інформацію без урахування індивідуальних особливостей кожного учня. У підсумку виходить, що всі обов’язково повинні бути спортсменами, філологами й математиками «в одному флаконі» та ще й однаково вміти випилювати лобзиком, малювати пейзажі, писати комп’ютерні програми і володіти 1-2 іноземними мовами. І все це виправдовується фразою - «така програма міністерства».

З одного боку, це, може, й добре. Але вже через рік-два такого навантаження діти втрачають бажання ходити до школи, тому що в них не залишається вільного часу для себе. Адже вони - діти, вони хочуть гуляти з друзями й займатися улюбленими справами. Натомість після 5-6 годин у школі вони вимушені ще не менш ніж 3-4 години вчити уроки. До того ж доволі часто діти не встигають зрозуміти й засвоїти новий матеріал, який подається на уроці, і вдома їм доводиться розбиратися в усьому разом із батьками.

Але є альтернатива: батькам майбутніх першокласників слід звернути увагу на освітню програму «Росток», якій ми збираємося присвятити кілька публікацій.

«Росток» - із Сум

Програму «Росток» було започатковано ще у 1996 році, тоді вона була експериментальною. За результатами досліджень якості знань учнів, які за нею навчались, у 2005 році «Росток» виріс до рівня проєкту, а вже у 2014-му педагогічна технологія була рекомендована Міносвіти до використання у школах! На сьогодні в Україні її використовують у понад 500 навчальних закладах. Серед них - і сумські школи та гімназії.

У цьому немає нічого дивного, адже, власне, експеримент і розпочався із Сум! Автор цієї інноваційної програми Тамара Пушкарьова - доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор, начальник відділу проєктної діяльності ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти Міносвіти» - започаткувала його в нашому місті.

На той час викладач Сумського державного педінституту ім. А. С. Макаренка (тепер - університет) вирішила кардинально змінити підхід до навчального процесу учнів, зробивши його цікавим, пізнавальним і творчим. Вона є автором навчально-методичних комплексів із інтегрованого курсу «Навколишній світ» та близько 40 найменувань посібників для вчителів. Крім того, Тамара Олексіївна - засновник кафедри дошкільної і початкової освіти нашого педуніверситету, де на той час взагалі не було підготовки фахівців для початкової школи та дошкілля. Вона була науковим керівником дисертаційних дослід-жень, апробація яких відбувалася на матеріалах навчальних предметів за технологією «Росток».

Колектив кафедри педуніверситету і до сьогодні співпрацює з Тамарою Пушкарьовою, організовуючи спільні науково-практичні семінари, зустрічі за круглим столом, створюючи спецкурси для ознайомлення студентів із програмою.

- Ще працюючи вчителем початкових класів Сумської школи №27, я вперше познайомилась і практично оцінила технологію «Росток», - згадує кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної і початкової освіти Світлана Парфілова. - Неодноразово проходила за цією програмою курси підвищення кваліфікації та черпала натхнення, працюючи з Тамарою Олексіївною. Чесно кажучи, і діти приємно дивували своїми результатами - зрізи знань були на користь новітніх підходів «Ростка». Навчаючись за ним, діти значно випереджають своїх однолітків і за рівнем знань, і за нестандартністю мислення. «Росток» - це і цікаво, і результативно водночас. Програма містить багато творчих, логічних, пізнавальних завдань та завдань для саморозвитку. Сьогодні я б без вагань знову її обрала!

Чим цікавий «Росток»?

Як відзначає Світлана Парфілова, головна мета програми, яка збігається з концепцією НУШ, - це створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості. Основа цього проєкту - включення учня в активну пізнавальну діяльність.

- Якщо раніше, за традиційного навчання, вся увага зосереджувалася на накопиченні знань, то при діяльнісному підході центром уваги стає пошук нових знань, їх індивідуальне відкриття, - продовжує Світлана Леонідівна. - Це стимулює пізнавальні потреби та інтелектуальні почуття дітей (здивування, зацікавленість, інтерес, задоволення від подолання труднощів) та створює атмосферу загального захоплення цікавою справою. У процесі спільного пошуку учні можуть виявити ініціативу, самоствердитися в колективі. При цьому креативні методи навчання забезпечують учням можливість створення власних освітніх продуктів. Навчання будується від абстрактного до конкретного, від загального - до часткового.

Оскільки в основу програми покладено діяльнісний підхід, це дає змогу організувати навчально-виховний процес через різноманітну творчу діяльність учнів у межах кожного предмету.

- Учні отримують необхідні знання через різноманітні способи активізації сприйняття об’єктів і явищ навколишнього світу: спостереження, досліди, самостійний пошук інформації, - роз’яснює Світлана Парфілова. - Варіативності мислення (здатність людини знаходити різноманітні рішення) сприяють вправи та завдання на розвиток

уяви та літературної творчості: складання невеличких казок та оповідань про навколишній світ, поетичні та інші вправи з розвитку мовлення, вправи з моделювання, конструювання об’єктів та явищ навколишнього світу. На основі курсу «Навколишній світ» в учнів формується цілісна картина світу. Вивчаються елементи живопису, ліплення, музики, трудового навчання. Матеріал, поданий до кожної теми, спрямований на самостійне відкриття нових знань учнями - через створення проблемних ситуацій.

Підручники у «Ростку» - незвичайні!

Вони розроблені в інтерактивній формі - підручник-зошит, який дозволяє учневі бути його співавтором, ефективно організовувати пошукову і творчу навчальну діяльність.

Діти-ростківці одними з перших в Україні стали навчатися не за традиційними підручниками, а за підручниками-зошитами, в яких можна було малювати, грати в «хрестики-нулики», розв’язувати кросворди, складати вірші. На уроках із навколишнього світу під час гри перетворюватися на молекули та атоми, протони та електрони, планети та зірки й відтворювати їх рух та взаємодію - набувати досвід творчої діяльності. А ще діти можуть дізнаватися про цікавинки з книг для читання.

На користь «Ростка» говорить і вибір багатьох батьків. До прикладу, ректор нашого університету Юрій Лянной, який добре обізнаний із цією освітньою технологією, теж у свій час обрав для свого сина навчання за «Ростком». Сьогодні це вже студент Київського національного університету ім. Шевченка. І прикладів таких успішних випускників цього проєкту по Україні багато!

Вікно в реальний світ

Як відзначає заслужений учитель України, співавтор програми «Навколишній світ» та підручника «Мікросвіт» Вікторія Депутат, технологія «Росток» практично реалізувала мету й завдання, що визначила Концепція НУШ.

- Її творці вже тоді добре бачили проблему: учні, «нафаршировані» безліччю знань, не вміли їх застосовувати у житті. Тому і втрачається мотивація до знань, бажання вчитись, - говорить Вікторія Микитівна. - Коли було проведено міжнародне опитування щодо ставлення учнів до шкільного предмету «хімія», переважна більшість дітей головною причиною небажання вивчати предмет зазначила «непотрібність знань із хімії у житті». І це в умовах глобальної екологічної кризи! А ще - нецікавість предмету, його перевантаження теорією. Впевнена, це стосується не тільки хімії. Тому для формування позитивної мотивації до навчання воно мало стати цікавим!

Важливо зазначити, що «Росток» враховує вікові особливості дітей в контексті їхньої сенситивності - періоду найбільшої готовності до сприйняття певного навчального матеріалу, - продовжує Вікторія Депутат. - Саме тому введення в астрономію, наприклад, відбувається при вивчені ІІ частини курсу «Навколишній світ» (5 кл.) - «Всесвіт». Адже саме в цей час дітей дуже цікавлять планети, зірки. А на уроках хімії в рамках «Ростка» школярі не просто складають рівняння реакцій за формулами речовин, а ілюструють рівняннями ті процеси, які відбуваються у навколишньому середовищі. До прикладу - горіння вугілля за звичайних умов та процес утворення чадного газу, утворення блакитно-синього полум’я, яке убезпечує наше життя від отруєння. І вже хімія розглядається не як наука про речовини, з якими дитина стикається в кабінеті, а як наука про склад тіл, які нас оточують, та про перетворення речовин, що відбуваються в навколишньому світі.

Вперше, за словами вчителя, до програми було включено питання екотехнологій - не просто як набір певних постулатів. Самі учні пропонували способи розв’язання екологічних проблем, що супроводжують виробництва.

- Я прийшла до «Ростка» і як учитель, і як мама, яка хотіла, щоб кожний учень, в тому числі й моя донька, отримав шанс для максимального розвитку, почував себе комфортно в процесі навчання, навчився міркувати, аналізувати, бачити проблему та шляхи її розв’язання, працювати в команді та бути порядною людиною, - відзначає педагог. - Тобто були успішними творчими особистостями в дорослому житті. І «Росток» надає таку можливість!

***

У наступному номері ми познайомимо вас ближче з освітньою технологією «Росток». Також ви зможете дізнатися думку звичайних сумчан, чиї діти навчаються за цією програмою.

Ірина Чирченко


п»ї
Читайте в этой рубрике

«Больше детям ничего не грозит!»

Читать статьюПочему глуховский пенсионер разгромил детскую площадку кувалдой?

В редакцию ВШ почти одновременно обратились несколько человек с просьбой обнародовать ситуацию, в которой оказались они и их маленькие дети.

Так, ЧП случилось на одной из окраин Глухова. Как рассказала Елена Цыбаровская,... Читать статью полностью

Куда водоканал хочет направить 18 млн.?

Читать статьюКоммунальное предприятие предложило инвестиционную программу на 2022 год

КП «Горводоканал» обнародовало проект своей инвестиционной программы на 2022 год. На минувшей неделе он проходил общественное обсуждение, а потом программу должны будут утвердить депутаты на сессии горсовета.

Общая... Читать статью полностью

Будівельний флагман Сумщини

Від будівництва - до перевірки матеріалів і конструкцій!

Один із найбільших забудовників Сумської області АТ «Сумбуд» працює відразу в декількох напрямках. Перший - це спорудження житлової нерухомості, зокрема мова йде про новий мікрорайон «Еспланада», що знаходиться в центрі Сум... Читать статью полностью

Лебедин - Ахтырка: ремонт на 290 млн.

На Сумщине в рамках программы «Большая стройка» продолжают приводить в порядок дороги. По пути на праздник в Подопригоры ВШ вместе с главой Сумской ОГА Дмитрием Живицким проинспектировал два отремонтированных участка дороги общего пользования госзначения Т-19-06 КПП «Рыжевка» - Белополье... Читать статью полностью

Сумской проект победил на конкурсе Международной организации труда

Международная организация труда (МОТ) отобрала проект от Сумской области «Расширение формальных возможностей трудоустройства путем развития зеленого и крафтового туризма в рамках «Туристического треугольника Сумщины» в качестве победителя.

Старший технический советник проекта МОТ... Читать статью полностью