консультация специалиста
Молибог Юлия Николаевна

Молибог Юлия Николаевна

Задай вопрос адвокату
Год рождения - 1984;
Образование - высшее юридическое; второе высшее - экономическое;
Кем работала - помошник нотариуса, главный юрисконсульт ООО
Должность - адвокат с 2009 года
Интервью проводилось:
Задано вопросов:  208 Получено ответов:  204

Список вопросов/ответов

 1
игорь
20.04.2013 15:29

в мае 2012г я был востановлен на службе вольнонаемным сотрудником на аттестованной должности.В мае и июне 2012 г. я получал пенсию и оклад по должности 500 грв.1 июля был аттестован.Теперь пенсионный фонд требует вернуть пенсию за 2 месяца. Пенсия составляла 1480 грв.Правомерно ли

Молибог Юлия Николаевна
17.05.2013 19:43

Військовослужбовцям, особам, які мають право на пенсію за Законом «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», які мають право на пенсійне забезпечення, пенсії призначаються і виплачуються після звільнення їх зі служби.

Пенсіонерам з числа військовослужбовців та осіб, які отримують пенсію за цим Законом, у разі повторного прийняття їх на військову службу до Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та Державної спеціальної служби транспорту, службу до органів внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, органів та підрозділів цивільного захисту, податкової міліції та Державної кримінально-виконавчої служби України виплата пенсій на час їх служби припиняється. При наступному звільненні із служби цих осіб виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням загальної вислуги років на день останнього звільнення.

Таким чином, вимога про повернення Вами отриманої в період служби пенсії є правомірною.

2
arkhystrateg2012@mail.ru
09.05.2013 18:51

арендатор пруда вывалил часть деревьев ,вырезал подлесок на берегу пруда и использовал материал для устройства т.н. зоны отдыха на его берегу.правомерность его действий.

Молибог Юлия Николаевна
17.05.2013 19:44

Знесення та пересадка дерев чи інших зелених насаджень може здійснюватись лише при наявності спеціального дозволу (ордера). Ордер видається на підставі рішення місцевого органу державної виконавчої влади з врахуванням акта обстеження зелених насаджень, погодженого з місцевими органами Міністерства екології та природніх ресурсів України. В акті обстеження та в ордері повинна міститися конкретна інформація про зелені насадження (порода, діаметр стовбура, кількість, ступінь пошкодження, адреса розташування та, при необхідності, – долучена схема їх розміщення).

Таким чином, за наявності відповідного дозволу (ордеру) дії орендаря є правомірними. В іншому разі – ні.

3
Виталий
11.05.2013 13:32

Какие уголовные действия и по каким статьям можно инкриминировать должностным лицам допустившим в массовом порядке использование поддельных доверенностей. Какие дополнительные юридические процедуры предусматривает закон, чтобы упредить мошеннические действия с доверенностями в Банках , Акционерных обществах, различных комиссиях подсчёта голосов.

Молибог Юлия Николаевна
17.05.2013 19:46

Дуже абстрактне запитання. Кримінальна відповідальність за підробку та використання підробленого документу передбачена ст. 358 КК України та ст. 366 КК України за службову підробку. Крім того, використання підроблених документів може бути пов’язане з такими кримінально караними діяннями як привласнення коштів (інших матеріальних благ), шахрайства, службових злочинів тощо.

Перевірка чинності посвідченої нотаріусом довіреності здійснюється шляхом перевірки в Єдиному реєстрі довіреностей.

Для попередження негативних наслідків від використання підроблених довіреностей необхідно перевіряти такі доручення в реєстрі та у випадку не виявлення запису в реєстрі про посвідчення такої довіреності повідомити правоохоронні органи.

Механізму попередження настання негативних наслідків від використання довіреності виданої юридичною особою (на фірмовому бланку) не існує, тому раджу лише придивляться до підпису та печатки.

4
Юлия
16.05.2013 12:24

Скажите, пожалуйста, есть держакт на землю И существует его 2 копии, притом они имеют существенные отличия между собой (в площади и размерах участка). Оригинал держакта (со слов владельца) якобы утерян. Какая из копий должна быть признана законной? (в публичной кадастровой карте участок отсутствует, техдокументация никогда не изготовлялась). Кто может принимать решение о законности прав на землю? Прокуратура в связи с высоким общественным положением родственников владельцев участка отказалась провести проверку возможной фальсификации документов. Спасибо за ответ

Молибог Юлия Николаевна
17.05.2013 19:50

Державні акти на земельні ділянки виготовляються в двох примірниках, один з яких видається замовнику, а другий примірник державного акта зберігається у приміщеннях відповідних рад чи державних адміністрацій, або за їх дорученням - у приміщеннях районних (міських) відділів (управлінь) земельних ресурсів Держкомзему України.

Таким чином, є другий оригінальний примірник, за яким і можливо встановити вірність якоїсь з наявних копій.

5
Ирина
18.05.2013 14:14

Скажите, в марте, в начале, была приобретена квартира! В договоре указано, что долгов по квартплате нет! Предыдущий владелец сьехал в конце марта, тоесть он не оплатил коммуналку за февраль и за часть марта пока проживал,как оказалось, нам как покупателям это было не известно. Я для того чтобы нам не препятствовали коммунальные службы в проведении ремонтных работ оплатила это все сама, так как отказывались они переводить лицевые счета и проводить какие-либо работы, каким образом я могу вернуть денежные средства, что для этого нужно?

Молибог Юлия Николаевна
21.05.2013 20:54

Вы являетесь собственником квартиры и обязаны нести расходы по содержанию принадлежащего Вам имущества, т.к. собственность обязывает. На момент заключения договора купли-продажи долг отсутствовал по состоянию на период, предшествующий заключению договора, - это логично и нормально. Предыдущий собственник оплатил услуги не «под ноль», так как счета обслуживающими организациями выставляются по истечению месяца, в котором услуги были предоставлены. При таких обстоятельствах предыдущий собственник знал и/или мог знать о том, что оплатил не все предоставленные ему услуги, т.е. не за весь период использования. Обратите внимание кто записан плательщиком в тех квитанциях, которые оплачивали Вы. В случае, если в квитанциях указанно, что именно Вы плательщик – шансы на победу в суде велики. В таком случае Вы имеете право обратиться в суд с иском о взыскании с него (предыдущего собственника) денежных средств, оплаченных вами в счёт погашения долгов. Объяснение этому простое – дабы избежать негативных последствий в виде штрафных санкций или вообще прекращения предоставления услуг (например, неоплата счёта по электроэнергии приведет к отключению от электроснабжения и в последующем приведет к дополнительным расходам в виде платежа за подключение, и т.д.) вы вынуждены были исполнить это обязательство за третье лицо – предыдущего собственника.

6
марина
20.05.2013 23:05

Скажите, пожалуйста, как часто вам приходится участвовать в судебных делах в качестве адвоката, изначально зная, что правда на стороне истца? Используете ли вы свои личные связи в прокуратуре и суде для достижения своих целей в качестве адвоката? Кто ваш муж?

Молибог Юлия Николаевна
21.05.2013 20:55

Своим клиентам я всегда сообщаю о возможных перспективах дела, в котором меня просят принять участие, в том числе и когда явно вижу что «правда на стороне истца». Моим правилом есть всегда говорить клиенту правду – какая бы не утешительная она была бы. Если клиент уже в процессуальном статусе ответчика по делу и обращается ко мне как к адвокату за помощью, то я обязана её предоставить и предпринять меры для защиты прав именно моего клиента.

Мои цели как адвоката – представителя моего клиента – достижение положительного результата. Средства, которыми я это осуществляю, то есть способы защиты прав предусмотрены в законодательстве.

По поводу связей – так у кого же их нет. Мы все специалисты в области права, а как говорится два юриста – три мнения, так вот со своими «связями» я могу и посоветоваться и поспорить.

Мои семейные вопросы обсуждению не подлежат, извините .

7
Ваня
22.05.2013 10:10

Подскажите, есть ли какая-нибудь возможность или лазейки в законодательстве чтоб при развод с женой произошел без раздела совместного имущества приобретённого в браке. Что для этого надо?

Молибог Юлия Николаевна
22.05.2013 14:37

Развод и раздел имущества - это два отдельных исковых требования. При этом, после расторжения брака имущество в судебном порядке делиться на протяжении трех лет – это срок давности, установленный законодательством.

Согласно Семейному кодексу Украины всё нажитое в браке имущество делится между супругами в равных частях, в том числе и обязательства. Но есть перечень вещей, не подлежащих разделу.

Украинское законодательство не безупречное и даёт возможности найти позитивное, или близкое к такому для стороны, решение спорных вопросов раздела. Каждый судебный спор индивидуален, поэтому для изыскания способов защиты необходимо изучить конкретную ситуацию.

И отвечая на вопрос «что для этого нужно» обозначу, что к разделу имущества можно и нужно приготовиться, оценить ситуацию и проконсультироваться со специалистом. Главное запомните, Закон защищает каждого, кто может пригласить хорошего адвоката.

8
Олена Миколаївна
23.05.2013 15:26

Доброго дня! Скажіть будь-ласка: чи маю я право отримати поштову адресу на новий будинок, що збудований на приватизованій мною земельній ділянці, маючи при цьому поштову адресу на старій будинок на тій же ділянці у тому ж дворі. Управління архітектури та містобудування відмовляють у наданні другої адреси без аргументів та пояснень. Яким чином я можу отримати другу адресу? Куди я можу звернутися для отримання другої адреси? Який НПА я можу застосувати для вирішення цього питання? P.S. Нами були подані документи для розподілу земельної ділянки! Чи можу я отримати різні адреси на новий та старий будинки без розподілу земельної ділянки?

Молибог Юлия Николаевна
27.05.2013 20:20

Для получения почтового адреса объекту недвижимости необходимо обратится с соответствующим заявлением в Управления архитектуры и градостроительства Сумского горсовета. Подайте надлежаще оформленное заявление в соответствии с НПА в управление архитектуры в двух экземплярах (чтоб на вашем осталась отметка о регистрации) и в таком случае Вам обязаны будут дать ответ. При наличии всех документов отказ в присвоение адреса должен быть мотивирован и его неправомерность можно обжаловать.

Для ответа на ряд других вопросов по поводу разных адресов или раздела земельного участка необходимо изучить правоустанавливающие документы (целевое назначение участка, его размещение, то ли это земля города Сумы или только территориально находится в городе, документы по разделу общей собственности и прочие имеющиеся).

Порядок присвоения почтовых адресов в городе Сумы предусмотрен Решением Сумского городского совета от 25.02.2009г № 2412-МР. Ознакомиться с текстом указанного решения вы можете на сайте горсовета.

9
Глаша
26.05.2013 18:37

Здравствуйте! Если гражданка Украины, проживающая и имеющая недвижимость в Украине сменит гражданство на РФ-останется ли она собственницей недвижимости на Украине7. Спасибо

Молибог Юлия Николаевна
27.05.2013 20:21

Право собственности является нерушимым. Никто не может быть противоправно лишен этого права или ограничен в его осуществлении – ст. 321 Гражданского кодекса Украины.

Из указанного следует, что при смене гражданства право собственности на имущество останется за собственником.

10
Василиска
29.05.2013 18:00

Здравствуйте, Юлия! Хотелось бы услышать Ваше мнение, как профессионала: возможно ли без непоправимого вреда для психического здоровья, а также значительных материальных и временных затрат в НАШЕЙ стране простому смертному гражданину каким-либо образом умерить борзость и нежелание что-либо делать наших коммунальщиков, в частности ПП \"Наш Дім\". Устала ругаться и материться, просить и умолять сделать плановый ремонт подъезда, крыши и коммуникаций, и пр.благ цивилизации, которые вышеупомянутая организация обязана проводить по договору. На протяжении N- ного количества лет слышу один ответ - \"нет денег\". В качестве личного протеста (понимаю, что глупо, но все же...) перестала платить ексвитрати, потому, что не понимаю, за что платить, также собираюсь расторгнуть договор, в свой адрес регулярно слышу угрозы подать на меня в суд за неуплату. Подскажите, есть ли хотя бы какие-нибудь действенные рычаги давления и КАК ЗАСТАВИТЬ ЗА НАШИ ДЕНЬГИ коммунальные службы работать? Или все-таки все попытки добится справедливости в нашей стране бесполезны? Спасибо за Ваш ответ.

Молибог Юлия Николаевна
30.05.2013 16:42

Добрый день!

Ситуация вашей «войны» с коммунальщиками не уникальная и такая, с которой сталкиваются практически все жители многоквартирных домов. В заключённом договоре прописан перечень услуг и работ, которые должны предоставляться обслуживающей организацией, и это очень хорошо, что вы с ними ознакомились. Также в договоре могут быть предусмотрены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора сторонами. Даже если их нет, то в законодательстве они отображены.

Прежде всего, необходимо иметь подтверждение того, что услуги не предоставляются, доказательства. Ясно конечно, что любой житель вашего дома может подтвердить, что ремонт не проводился, и подъезд не убирался и многое другое, но работниками службы тоже могут приводиться доводы и свидетельские показания, что услуги и работы по обслуживанию проводились и проводятся. В таком случае отлично было бы иметь письменные доказательства - переписку, жалобы, обращения и прочее, в которых будет зафиксировано, что проблема действительно есть и причины её возникновения не исчезли.

Для собственного спокойствия и сохранения нервной системы советую не ходить в указанную вами организацию лично ругаться, так как правды вы всё равно не добьетесь, а обращаться к ней письменно. Напишите обращение с просьбой сообщить, когда будут выполнены такие-то работы предусмотренные таким то пунктом договора. Сообщите им, что в случае неисполнения условий договора будете вынуждены обращаться в компетентные органы за защитой ваших прав. Отправляйте письма по почте и храните квитанции и уведомления почтовые об отправке. В таком случае вы сможете собрать доказательства для последующего обращения за защитой.

Метод вашей борьбы в виде прекращения оплаты услуг не правильный, т.к. вы даёте такой организации возможность в последующем ссылаться на неисполнение и вами в частности условий договора.

Кроме того, в горсовете работает горячая линия, которая принимает типичные жалобы и контролирует их исполнение – знаю на личном примере. Служба приема таких уведомлений работает отлично и после выполнения даже сообщает результат.

Так что методы борьбы с данного рода проблемами есть, кроме того они действенные и небесполезные.

начало | 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 11..20 | конец
прошлые интервью
Читать интервью полностью

Тема обсуждения: На приеме у гинеколога

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
Читать интервью полностью

Тема: Кампания декларирования - 2017

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
Читать интервью полностью

Тема: Реформирование таможни в 2016 году

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
Читать интервью полностью

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
Читать интервью полностью

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
Читать интервью полностью

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
Читать интервью полностью

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
Читать интервью полностью

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
Читать интервью полностью

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
Читать интервью полностью

Интервью завершилось
Читайте ответы на сайте
реклама